Pravila privatnosti

Temeljem propisa Republike Hrvatske i Europske unije o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage (Direktive 95/46/EZ, Općoj uredbi o zaštiti podataka), Orbis, obrt za poduku i intelektualne usluge, vl. Krešimir Cerovac, Zagreb, Ulica grada Chicaga 15 (u nastavku teksta: Obrt), kao voditelj osobnih podataka korisnika svojih usluga i potencijalnih korisnika svojih usluga (u nastavku teksta: Korisnici), u svibnju 2018. donosi sljedeći

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

I. Uvodne odredbe

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (u nastavku teksta: Pravilnik) pravni je akt koji predstavlja Izjavu o privatnosti te kojim se uspostavljaju temeljna pravila o obradi osobnih podataka u Obrtu.

Pravilnikom se određuju:

 • vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju,
 • način na koji se osobni podaci prikupljaju,
 • namjena za koju se osobni podaci prikupljaju,
 • način na koji se osobni podaci obrađuju,
 • ostale relevantne informacije u svezi s osobnim podacima.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ujedno upoznaje Korisnike s njihovim pravima u svezi s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka koje Obrtu po svojoj volji daju na korištenje i obradu, a s ciljem zaštite njihove privatnosti u skladu s pozitivnim propisima.

II. Vrste osobnih podataka Korisnika koji se prikupljaju

Obrt prikuplja, obrađuje i koristi sljedeće osobne podatke Korisnika:

 • ime i prezime,
 • kontakt telefon,
 • adresu,
 • adresu e-pošte,
 • OIB,
 • ostale osobne podatke Korisnika koje Korisnik po svojoj volji daje na korištenje i obradu Obrtu.

Svi osobni podaci Korisnika zaštićeni su propisanim mjerama sigurnosti i nadzora, strogo čuvani te se s istima postupa u skladu s pozitivnim propisima. Osobni podaci Korisnika dostupni su samo vlasniku Obrta.

III. Način prikupljanja osobnih podataka Korisnika

Za potrebe pružanja svojih usluga Obrt prikuplja osobne podatke Korisnika ako korisnik:

 • ispuni kontakt obrazac na mrežnoj stranici Obrta: orbis-jezici.com,
 • ispuni obrazac za slanje dokumenta na prijevod na mrežnoj stranici obrta: orbis-jezici.com
 • uputi telefonski poziv Obrtu,
 • pošalje pisanu poruku Obrtu putem društvenih mreža, e-pošte ili pisma.
   

IV. Namjena za koju se prikupljaju osobni podaci i način obrade osobnih podataka

Osobne podatke Obrt prikuplja za iduće namjene:

 • komunikacija s Korisnicima;
 • pružanje usluga Korisnicima;
 • ispunjavanje zakonskih obveza;
 • unaprjeđenje poslovanja;
 • razvoj novih usluga;
 • druge namjene uz privolu.

Osobni podaci Korisnika prikupljaju se po osnovi privole koju Korisnik daje Obrtu, ugovorne obveze, zakonske obveze i legitimnog interesa Obrta.

V. Ostale relevantne informacije u svezi s osobnim podacima

Obrt prikuplja podatke o potencijalnim Korisnicima koji uključuju osobne podatke (ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt telefon), kao i o njihovim interesima u svezi s kojima se obraćaju Obrtu, a pri čemu ostavljaju Obrtu svoje osobne podatke. Prikupljanje i obrada podataka potencijalnih Korisnika stoga je legitimni interes Obrta.

Osobne podatke Obrt pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe Obrta, ispunjenje određenog legitimnog interesa Korisnika ili Obrta, ili duže od toga, ako je tako predviđeno pozitivnim propisima.

Prava su Korisnika:

 • pristup informacijama o tome koje je osobne podatke Korisnik po svojoj volji Obrtu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
 • ispravak netočnih osobnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji Obrtu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
 • uklanjanje osobnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji Obrtu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
 • ulaganje prigovora.

Osobne podatke Korisnika Obrt obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Osobne podatke Korisnika Obrt može proslijediti trećim osobama ako je to u svezi s ispunjenjem ugovora između Korisnika i Obrta, ostvarivanjem prava ili izvršavanjem dužnosti Korisnika i Obrta koji proizlaze iz ugovora između Korisnika i Obrta, ili po zakonskoj obvezi i/ili zahtjevu nadležnih državnih tijela.

Korisnik svoje upite o zaštiti osobnih podataka od strane Obrta treba uputiti pisanim putem slanjem poruke e-pošte na službenu adresu e-pošte Obrta info@orbis-jezici.com.

Obrt zadržava pravo izmjene, dopune i stavljanja van snage Pravilnika bez da za to ima obvezu obavještavanja Korisnika i drugih zainteresiranih strana. Stoga se Korisnicima i svim drugim zainteresiranim stranama preporučuje da redovito prate sadržaje mrežne stranice Obrta.

Trebate li ponudu?

Za prijevod ili tečaj stranog jezika možete odmah zatražiti ponudu. Kliknite na gumb "Pošaljite upit", ispunite kratak formular, a mi ćemo Vam se ubrzo javiti radi daljnjih dogovora.